รายละเอียดโครงการดังนี้

ขอบเขตของโครงการ

1) ผู้ร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าทั่วไปของสำนักพิมพ์ คือ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ดังนี้

      ·    ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการผ่าน Application WppReward

      ·    ตอบแบบสอบถามทั่วไปและแบบสอบถามทางการตลาดอื่นๆ (ออนไลน์)

      ·    การเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนากับบริษัทฯ และสแกน QR Code พบ CR

      ·     เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใน 1 ปีข้างหน้า อาทิ Sale/CR เข้าเยี่ยม รับฟัง Promotion รับสินค้าตัวอย่าง ฯลฯ

2) วิธีการชิงโชค

      1. ลงทะเบียนผ่าน ApplicationWppReward รับ 10 สิทธิ์

      2. ร่วมกิจกรรมกับสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช 1 กิจกรรม รับ 1 สิทธิ์

      3. เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่บริษัทจัดขึ้น 1 กิจกรรม รับตั้งแต่ 2 สิทธิ์ขึ้นไป

      4. บริษัทจะดึงข้อมูล ชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และจังหวัดของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษแล้วพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นส่วนคูปองสำหรับการจับรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

3) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

      จับรางวัล : (โดยผู้บริหารและสักขีพยานผู้ทรงคุณวุฒิ)

      จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2566 ประกาศผล 31 มกราคม 2566

      จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ประกาศผล 30 มิถุนายน 2566

      ประกาศผล: ทางเว็บไซต์ www.wpp.co.th

4) รางวัลตอบแทน มูลค่ารวมรางวัลตลอดรายการ ทองคำมูลค่า 300,000 บาท + อื่นๆ มูลค่า 700,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท อ้างอิงตามใบอนุญาตเลขที่ 12-13/2566 ได้แก่

      จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 16 ม.ค.66 ประกาศผล 31 ม.ค.66

       - ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท

1. ทองคำแท่งหนัก 1 สลึง = 20 รางวัล

       - สินค้าอื่นๆ และ Digital Product ของวพ. รวมมูลค่า 350,000 บาท

      1. หูฟัง บลูทูธ มูลค่า 1,000 บาท = 30 รางวัล

      2. Power Bank 20,000 mAh มูลค่า 1,000 บาท = 40 รางวัล

      3. คอร์สเรียน English พิชิต CEFR  มูลค่า 3,500 บาท = 80 รางวัล

      จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย. 66 ประกาศผล 30 มิ.ย. 66

       - ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท

      1. ทองคำหนัก 1 บาท = 1 รางวัล

      2. ทองคำหนัก 2 สลึง = 8 รางวัล

       - สินค้าอื่นๆ และ Digital Product ของวพ. รวมมูลค่า 350,000 บาท

      1. หูฟัง บลูทูธ มูลค่า 1,000บาท = 30 รางวัล

      2. Power Bank 20,000 mAh มูลค่า 1,000 บาท = 40 รางวัล

      3. คอร์สเรียน English พิชิต CEFR  มูลค่า 3,500 บาท = 80 รางวัล

      5 ) การตัดสิน ได้แก่ การจับรางวัล : (โดยผู้บริหารและสักขีพยานผู้ทรงคุณวุฒิ)

      6 ) ช่องทางในการประชาสัมพันธ์

      - เว็บไซต์ / แฟนเพจ วพ.

       - CR / จนท. วพ.

       - Application

       - งานอบรม

            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์: www.wpp.co.th

      8 ) สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02-222-3-444

เงื่อนไขและกติกา

1. ระยะเวลาร่วมโครงการ “ รับทองกับ วพ ” เริ่มโครงการ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2566 จับรางวัล 2 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2566 ประกาศผลวันที่ 31 มกราคม 2566

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ประกาศผลวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2.ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % (ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101 /2544)

4.ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องมารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้และไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล

5.สำนักพิมพ์จะประกาศชื่อผู้โชคดีบนเว็บไซต์ www.wpp.co.th ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากทางสำนักพิมพ์โดยจะโทรศัพท์เพื่อแจ้งให้ผู้โชคดีทราบเงื่อนไขการรับรางวัลต่อไป

6. บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด (รวมทั้งพนักงานในบริษัทฯ) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการสูญเสีย (รวมทั้งการเสียโอกาสและผลกระทบอื่น ๆ ที่จะตามมา) และความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการกระทำต่อเนื่องใดๆ ของผู้โชคดี

7 . สำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับพนักงานของสำนักพิมพ์ บริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินรายการในการเข้าร่วมชิงรางวัล

8 . สำนักพิมพ์ถือว่าผู้เข้าร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่นสิ่งของรางวัลและรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการในครั้งนี้และยินยอมปฏิบัติตามกติกาการร่วมสนุกฉบับนี้

9. ผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขได้

10 . ทางสำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

11 . การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสิน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

12 . มูลค่าของทองคำที่ให้เป็นของรางวัลให้อ้างอิงตามราคาทองคำ ตามราคาตลาด

13. ทางสำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานและสถานที่ในการจัดงานแจกรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1.ผู้โชคดีจะต้องเป็นบุคคลตามกฎหมายจริง ไม่เป็นบุคคลอันตรายบุคคลสาบสูญและยังมีชีวิตอยู่

2.นำสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และทางสำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมรางวัลไปรวมกับรางวัลในจับรางวัลครั้งต่อไป

 

หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนกรุณาคลิก ลงทะเบียน