ประกาศ

เนื่องด้วยทางบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ได้มีการปรับเปลี่ยนคลังสินค้าที่ วพ.1 (ย่านเสาชิงช้า) ไปรวมกับคลังสินค้าที่ วพ.2 (ย่านบางขุนเทียน) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าที่วพ.1 (ย่านเสาชิงช้า) สามารถซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าตัวแทนใกล้บ้านท่าน

หมายเหตุ หากลูกค้าท่านได้ยังต้องการสั่งซื้อสินค้าและขอรับสินค้าเองที่วพ. 1 (ย่านเสาชิงช้า) โปรดแจ้งนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด